Вход в todo.bgЗабравена парола?

 

Регистрацията е безплатна

Регистрацията и използването на системата са напълно безплатни. Можете да разчитате на системата и в същото време да бъдете сигурни, че в този си вид тя ще остане безплатна.

Безплатна регистрация!

Неприкосновеност на данните

Политика за защита на личната информация на интернет сайта Todo.bg

Общи положенияНастоящатата политика указва каква лична информация можем да събираме и как тя ще се използва.Събиране на лична информация


Вашата лична информация, която се събира от Todo.bg във връзка с осъществяването на нашите цели, се предоставя напълно доброволно. Обикновено тя включва данни като и-мейл адрес, име и фамилия, град. Други данни можем да поискаме да предоставите за конкретен случай, например при онлайн плащания. За да получите достъп до нашите услуги, след регистрацията като потребител следва при посещение на сайта да въвеждате Вашето потребителско име и парола.Информираме Ви, че чрез Вашия IP адрес е обективно възможно локализирането на населеното място, в което се намирате.Използване на лична информацияАко имате съмнения относно нейното използване, моля не ни я предоставяйте. Todo.bg може да събира и използва предоставената лична информация само за следните цели:

да осъществяваме и да подобряваме нашите услуги;
да разберем мнението ви за за тяхното качество;
да се свържем с вас.
Да изпращаме актуална информация до регистрираните ни потребители под формата на бюлетини

Предоставяне на лична информация

Сега и за в бъдеще ние не продаваме и не възнамеряваме да продаваме, предоставяме по друг начин или предлагаме за маркетингови цели вашата лична информация на трети лица.

Ние можем да предоставим на трета страна обобщена, но не и индивидуална информация за посетителите и абонатите на интернет сайта Todo.bg.

Лична информация може да бъде предоставена само за изпълнение на законово задължение в съответствие със законно отправено искане или когато това е необходимо за защитата на правата, собствеността или сигурността на Todo.bg или нейните клиенти, както и за разкриване на измами.

Достъп до лична информация

Можете да получите достъп за преглед или редактиране на Вашата лична информация онлайн. С цел предотвратяване на възможността други да имат достъп до Вашата лична информация, Вие влизате с Вашето потребителско име и парола. Преглед и редакция на Вашата информация може да извършите по следния начин от редакцият на Вашия профил.Сигурност на личната информация

Todo.bg се грижи за запазването на личната информация на всеки абонат и посетител на сайта. Затова използваме технологии и процедури, за да предпазим Вашата лична информация от достъп, използване или предоставяне.


Специална забележка за родители

Todo.bg е интернет сайт, който е предназначен за обща публика. Родителите трябва да знаят, че Политиката за защита на личната информация на Todo.bg регулира използването на информацията от наша страна, но информацията, която е предоставена доброволно от деца - или други лица - в e-mail кореспонденция, списъци със съобщения и други подобни, може да бъде използвана от други агенти за генериране на неочаквани/нежелани e-mail съобщения. Ние препоръчвме на всички родители да дадат указания на децата си за безопасното и отговорно използване на личната им информация, докато използват Интернет.